Големите награди от конференцията на Филиала – за учени от университет от Бургас и БАН

Филиал Разград на Русенския университет бе домакин на традиционната двудневна  научна конференция с международно участие, която е продължение на конференцията, проведена предходната седмица в Русенски…

Виж повече Големите награди от конференцията на Филиала – за учени от университет от Бургас и БАН

Облекчават изискванията за присъствено обучение в университетите

От 21 февруари, присъственият учебен процес във висшите училища, освен при прилагане на подхода “зелен сертификат”, се облекчава. Hits: 0

Виж повече Облекчават изискванията за присъствено обучение в университетите