Умуват да върнат учениците от 7 и 12 клас в училище заради матурите

Обмислят учениците за 7 и 12 да завършат физически учебната година, защото от това им зависи кандидатстването. Hits: 0

Виж повече Умуват да върнат учениците от 7 и 12 клас в училище заради матурите