Елка НЕДЕЛЧЕВА: Програмата ни е ясна, точна, конкретна. Помислили сме за всеки и за всичко

Уважаеми съграждани,

Виж повече Елка НЕДЕЛЧЕВА: Програмата ни е ясна, точна, конкретна. Помислили сме за всеки и за всичко