Съдът възобновява връчването на призовки и съобщения по всички дела

Със заповед на председателя Лазар Мичев, Окръжният съд в Разград възобновява връчването на призовки, съобщения и книжа по всички дела. Hits: 0

Виж повече Съдът възобновява връчването на призовки и съобщения по всички дела