Съдия Нели Генчева – новият председател на Районния съд в Разград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 11 гласа „за“  съдия Нели Генчева за административен ръководител – председател на Районен съд – Разград. Hits:…

Виж повече Съдия Нели Генчева – новият председател на Районния съд в Разград