Окръжният съд отчете срочно и качествено правораздаване през пандемичната 2020 година

Председателят на Окръжен съд – Разград Лазар Мичев днес представи резюме на годишния доклад за работата на съда, както и на районните съдилища в Разград,…

Виж повече Окръжният съд отчете срочно и качествено правораздаване през пандемичната 2020 година