Кубрат се сдоби с чисто нов камион за сметоизвозване

Въпреки големите трудности преди три години Община Кубрат, водена от администрацията на кмета Алкин Неби, съумя успешно да купи чисто нов камион за сметосъбиране и…

Виж повече Кубрат се сдоби с чисто нов камион за сметоизвозване