След резултатите от вота в ГЕРБ вземат мерки – организационни, персонални…

Ще бъдат взети мерки от всеки тип – организационни, персонални, защото за тези резултати някой носи отговорност. Hits: 0

Виж повече След резултатите от вота в ГЕРБ вземат мерки – организационни, персонални…