Петя ПОПОВА: И в скучните неща има нещо вдъхновяващо, всяко нещо може да се изтанцува

Разговаряме с Петя Попова по време на почивката между две занятия на Майсторския клас, който води в рамките на третото издание на Фестивала на танцовия…

Виж повече Петя ПОПОВА: И в скучните неща има нещо вдъхновяващо, всяко нещо може да се изтанцува