На работна среща при областния управител: Застрашени с воден режим са селата Осенец, Манастирци, Синя вода и Трапище, а загубите по за ВиК мрежата са 70 %

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен инициира работна среща днес с представители на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград, Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,…

Виж повече На работна среща при областния управител: Застрашени с воден режим са селата Осенец, Манастирци, Синя вода и Трапище, а загубите по за ВиК мрежата са 70 %