Брюксел създава сили за бързо реагиране на ЕС до 2025 г.

Брюксел предприема стъпка към създаването на звено от 5000 души за бързо реагиране на ЕС до 2025 г., тъй като блокът се стреми да укрепи…

Виж повече Брюксел създава сили за бързо реагиране на ЕС до 2025 г.