Екоинспекцията призна: Има превишения на нормите за сероводород в Разград през август

Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС отчете превишения на двете норми по показател сероводород при извънредните измервания в Разград през периода…

Виж повече Екоинспекцията призна: Има превишения на нормите за сероводород в Разград през август

Нова мобилна станция засече сероводород в Разград

Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория – Плевен към изпълнителната агенция по околна среда измерва извънредно качеството на атмосферния въздух в Разград, съобщиха от РИОСВ…

Виж повече Нова мобилна станция засече сероводород в Разград

РИОСВ: Няма превишения на средноденонощните норми за сероводород в Разград, само отделни пикови концентрации

Не са отчетени превишения на средноденонощните норми по показател сероводорд при второто за тази година измерване в периода 7 – 20 юли, проведено с Мобилната…

Виж повече РИОСВ: Няма превишения на средноденонощните норми за сероводород в Разград, само отделни пикови концентрации