Нова кметска заповед: Забранява се събирането на повече от двама възрастни на едно място, баничарниците и кебапчийниците затварят, сергиите на пазара се разреждат

На основание клаузи от Закона за защита от бедствия, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за здравето и заповеди на Министъра на здравеопазването,

Виж повече Нова кметска заповед: Забранява се събирането на повече от двама възрастни на едно място, баничарниците и кебапчийниците затварят, сергиите на пазара се разреждат