Семинар с родители

Двудневен обучителен семинар за родители „Комуникационни умения родител –дете“ организираха Общинският съвет по наркотични вещества и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните…

Виж повече Семинар с родители