Партиите не се разбраха и за състава на секционните избирателни комисии

Протоколът от заседанието ще бъде представен в РИК – Разград, която ще извърши разпределението и назначенията Hits: 0

Виж повече Партиите не се разбраха и за състава на секционните избирателни комисии