Санкционираха „АДМ – Разград“ за замърсяване на река Бели Лом

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на предприятието за обработване и преработка на царевични продукти – „АДМ – Разград“ ЕАД,

Виж повече Санкционираха „АДМ – Разград“ за замърсяване на река Бели Лом