Традиционната научна конференция  на Филиал–Разград, Русенски университет – тази година онлайн

На 6 и 7 ноември 2020 г. Филиал-Разград на Русенския университет бе онлайн домакин на традиционната научна конференция с международно участие, която се провежда в…

Виж повече Традиционната научна конференция  на Филиал–Разград, Русенски университет – тази година онлайн