Британски мобилни оператори засега отлагат таксите за роуминг в Европа

Британски мобилни оператори отлагат временно връщането на таксите за роуминг в Европа. Мярката трябваше да влезе в сила от началото на 2022 г. съгласно договореностите…

Виж повече Британски мобилни оператори засега отлагат таксите за роуминг в Европа