31.6% от хората в Разградско живеят в риск от бедност

36 300 души, или 31.6%, от жителите на Разградска област са живели в риск от бедност и социално изключване през 2018 година. Hits: 0

Виж повече 31.6% от хората в Разградско живеят в риск от бедност