Районният съд в Исперих отчете дейността си през 2019 година

Днес се проведе Общо събрание на съдиите от Районен съд – Исперих, на което бе представен отчетният доклад за дейността на съда през 2019 година.…

Виж повече Районният съд в Исперих отчете дейността си през 2019 година