Приета е Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на България

Правителството прие Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на България. Hits: 0

Виж повече Приета е Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на България