ЕС иска да е по-влиятелен и по-единен в следващите 5 години

Европейският съюз ще се стреми към защита на гражданите си и наред с това ще стимулира икономиката, ще се бори с последствията от климатичните промени…

Виж повече ЕС иска да е по-влиятелен и по-единен в следващите 5 години