Португалия разреши евтаназията и асистираните самоубийства

Португалският парламент гласува да се разреши евтаназията и асистираните от лекар самоубийства на болни в терминална фаза. Hits: 0

Виж повече Португалия разреши евтаназията и асистираните самоубийства