Гешев отказва да говори в парламента за полицейското насилие, щял да наруши Конституцията

Съществува трайна практика на Конституционния съд, която изключва осъществяването на парламентарен контрол върху работата на конкретни магистрати и по неприключили дела. Hits: 0

Виж повече Гешев отказва да говори в парламента за полицейското насилие, щял да наруши Конституцията