Втори конкурс за класови дейности по Позитивния превантивен календар

Второ издание на конкурса за класови дейности по Позитивния превантивен календар обявяват Община Разград и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и…

Виж повече Втори конкурс за класови дейности по Позитивния превантивен календар