Подписахме договор за изграждането на „Турски поток“

Подписан беше договорът за доставка на необходимите материали за „Турски поток”. Hits: 0

Виж повече Подписахме договор за изграждането на „Турски поток“