Подписаха договора за изграждане на кръговото кръстовище до автогарата

Договорът за проектиране и изграждане на кръгово кръстовището до автогарата бе подписан днес от кмета Денчо Бояджиев и Бончо Бонев – управител на фирма „Парсек…

Виж повече Подписаха договора за изграждане на кръговото кръстовище до автогарата

Подписаха договора за изграждане на компостиращата инсталация за битови отпадъци

Договорът за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и  инсталация за предварително третиране…

Виж повече Подписаха договора за изграждане на компостиращата инсталация за битови отпадъци