Подаръци на сираци и полусираци в Кубрат

55 деца – сираци и полусираци от община Кубрат, получиха днес коледни ваучери и много лакомства на среща с кмета Алкин Неби. Hits: 0

Виж повече Подаръци на сираци и полусираци в Кубрат