Плексигласови прегради в съда

След предприетите мерки за нормализиране работата на Окръжния съд в Разград и при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания срещу разпространението на COVID-19, в деловодствата, регистратурата…

Виж повече Плексигласови прегради в съда