Пластмасови острови затлачват Черно море, превръща се в бунище

Пластмасови острови затлачват в Черно море. Тази хипотеза на варненски експерт се потвърди от Института по екология и еволюция на Руската академия на науките. Hits:…

Виж повече Пластмасови острови затлачват Черно море, превръща се в бунище