Тракийският и Шуменският университет представиха своите специалности пред зрелостници от Разград

По съвместна инициатива на Регионалното управление на образованието в Разград и на Община Разград още два университета представиха възможностите за продължаване на образованието пред зрелостници…

Виж повече Тракийският и Шуменският университет представиха своите специалности пред зрелостници от Разград