Пет нови проекта се реализират в Лудогорието от началото на годината

В Лудогорието от началото на програмния период до края на първото тримесечие на 2020 година по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, Hits: 0

Виж повече Пет нови проекта се реализират в Лудогорието от началото на годината