„Златна муза“ за цялостно творчество за проф. Петър Ангелов

Проф. Петър Ангелов – директор и художествен ръководител на Академичния танцов театър на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, бе отличен с наградата “Златна муза” –…

Виж повече „Златна муза“ за цялостно творчество за проф. Петър Ангелов