Петко Монев – съдия в Районен съд – Кубрат, след спечелен конкурс

Петко Петров Монев е новият съдия в Районен съд – Кубрат след спечелен конкурс, обявен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Тона съобщиха от…

Виж повече Петко Монев – съдия в Районен съд – Кубрат, след спечелен конкурс