Пейчо Георгиев и Недим Тахиров – номинирани за  почетния знак „За принос към местното самоуправление“

На съвместно заседание на две постоянни комисии към Общински съвет-Разград кметът Денчо Бояджиев представи единствената докладна за тържествената сесия на местния парламент, посветена на 12…

Виж повече Пейчо Георгиев и Недим Тахиров – номинирани за  почетния знак „За принос към местното самоуправление“