Районният съд в Исперих вече има съдебна зала на партера в сградата

След срещи на място с всички имащи отношение институции, областният управител д-р Деян Димитров помогна за решаването на дългогодишен проблем на Районен съд – Исперих.…

Виж повече Районният съд в Исперих вече има съдебна зала на партера в сградата