Още 6 месеца патронажна грижа за 129 възрастни и хора с увреждания

След отправена покана между Министерство на труда и социалната политика. и Община Разград бе сключено допълнително споразумение към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова…

Виж повече Още 6 месеца патронажна грижа за 129 възрастни и хора с увреждания