Още месец топла храна за 25 души в нужда

Заради извънредна епидемична обстановка и последиците за общността с допълнително отпуснати по проект „Обществена трапезария“, Община Разград ще осигури временно прехраната на 25 лица, изпаднали…

Виж повече Още месец топла храна за 25 души в нужда