Още две общини в Разградско – Кубрат и Завет, стартират интегрирани проекти за общо 1 299 000 лева

И общините Кубрат и Завет стартират интегрирани проекти за социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование. Hits: 2

Виж повече Още две общини в Разградско – Кубрат и Завет, стартират интегрирани проекти за общо 1 299 000 лева