Община Завет отчете напредъка по проекта за социално предприемачество

На информационна среща за представяне и популяризиране на социалното предприемачество и реализираните дейности по проект „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет”, финансиран от Оперативна…

Виж повече Община Завет отчете напредъка по проекта за социално предприемачество