Безплатно обучение за участие в обществени поръчки в подкрепа на малкия и средния бизнес

Безплатно обучение за участие в обществени поръчки в подкрепа на малкия и средния бизнес ще се проведе в Русе на 30 септември.

Виж повече Безплатно обучение за участие в обществени поръчки в подкрепа на малкия и средния бизнес