Започна обсъждането на проектобюджета за 2022 г.

НА СЕСИЯТА НА ОБС ЩЕ БЪДАТ ОБСЪДЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА БОКЛУК

Виж повече Започна обсъждането на проектобюджета за 2022 г.

Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2020 г.

Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев откри публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз…

Виж повече Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2020 г.