Димитър ГАНЧЕВ: България трябва да бъде открита за диалог и да търси добронамерено партньорство с всички, без да забравя своите собствени национални интереси

Димитър Ганчев e магистър по публични политики и мениджмънт на Софийския университет. Експерт „Протокол и международна дейност“ в Община Разград. Лидер е на младежкото обединение…

Виж повече Димитър ГАНЧЕВ: България трябва да бъде открита за диалог и да търси добронамерено партньорство с всички, без да забравя своите собствени национални интереси