Намалява се минималният брой изпитвания за втория учебен срок

С промени в две наредби Министерството на образованието и науката (МОН) намалява минималния задължителен брой текущи изпитвания за втория срок на тази учебна година за…

Виж повече Намалява се минималният брой изпитвания за втория учебен срок