Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание удължаване срока на извънредното положение до 13 май

Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание удължаване срока на обявеното извънредно положение. Предложението е срокът на извънредното положение, обявено с Решение на Народното…

Виж повече Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание удължаване срока на извънредното положение до 13 май