Милена НЯГОЛОВА и Милен ХРИСТОВ: Нека в 47-то Народно събрание да изпълним с нов смисъл основните системи в обществото – образователна, социална, здравна и съдебна. Само така ще осъществим така желаната промяна!

Милена и Милен са представители на Кубрат. Hits: 0

Виж повече Милена НЯГОЛОВА и Милен ХРИСТОВ: Нека в 47-то Народно събрание да изпълним с нов смисъл основните системи в обществото – образователна, социална, здравна и съдебна. Само така ще осъществим така желаната промяна!

Милена НЯГОЛОВА: За мен образованието е важна част от националната сигурност на България. Трябва да има прозрачно управление в социалния сектор и адекватна  грижа за уязвимите групи

Милена е родена в  Кубрат и в момента живее в родния си град. Всеки ден пътува, за да работи като старши учител прогимназиален етап в…

Виж повече Милена НЯГОЛОВА: За мен образованието е важна част от националната сигурност на България. Трябва да има прозрачно управление в социалния сектор и адекватна  грижа за уязвимите групи