Местният парламент на Кубрат ще заседава в Бургас

Общинският съвет в Кубрат ще бъде свикан на редовно заседание на 20 декември /петък/. Hits: 0

Виж повече Местният парламент на Кубрат ще заседава в Бургас