Енерго-Про: Стойте далеч електрически съоръжения при летните бури

Обичайните за летния сезон бури, често придружени от градушки и мълнии, оказват неблагоприятно влияние върху съоръженията за доставка на електроенергия, най-вече върху въздушните електропроводни линии.…

Виж повече Енерго-Про: Стойте далеч електрически съоръжения при летните бури