Доброволческа акция за почистване на велоалеята към Пчелина в събота

Община Разград ще окаже съдействие на доброволческа акция за почистване на велоалеята към местността Пчелина в събота, 10 април.

Виж повече Доброволческа акция за почистване на велоалеята към Пчелина в събота