Кафяви прилепчета избраха сградата на РИОСВ-Русе

Екземпляри от защитения вид кафяво припепче (Pipistrellus pipistrellus) образуваха мини колония в тесен процеп между стената и улука на южна тераса на сградата на РИОСВ-Русе.…

Виж повече Кафяви прилепчета избраха сградата на РИОСВ-Русе